Jaargang 2015
Nr. 127332
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00

Gemeente De Bilt –`Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, aanbrengen van een tussenvloer in een bedrijfsgebouw, op het perceel Industrieweg 22 A U1 te Maartensdijk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het aanbrengen van en tussenvloer in een bedrijfsgebouw

Locatie: op het perceel Industrieweg 22 A U1 te Maartensdijk .

Geen bezwaar of beroep

Op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.

Inhoudsopgave